Gallery

red dress main pic

kara5ho23

kara11kara-chris-1

kara7kara-singing-1

kara10Kara-arm-up

ho57kara-and-william

chris1Kara-with-Pom-pons

kara3ho73ho70ho62ho48

chris6ho17

kara8Kara-with-arm-out

high-rocktane-new-years-2018lake las vegas kara1

kara-chris-lake-las-vegasIMG_1059 (1)IMG_0766IMG_0826kara-lake-las-vegasIMG_0731IMG_1098IMG_0757

vlcsnap-2018-12-02-09h04m23s713vlcsnap-2018-12-01-11h33m37s302

HighRocktane_32_preview

HighRocktane_34_previewHighRocktane_48_previewmesquite 6